начини за испорака

Наведените цени ги вклучуваат законските ДДВ и другите компоненти на цените, видете:

  • ГЕРМАНИЈА Испорака - Хермес Päckchen (Следење на пратката + осигуреникот) = 5,90 €
  • ЕУ испраќање - стока пост меѓународен S потпис на ЕУ (следење на пратката + осигуреникот) = 9,90 €
  • НЕ превозот ЕУ - потпис стоки пост Меѓународниот S не-ЕУ (следење + осигурување) = 8,90 €

Така комплетните трошоци за превоз до клиентот се компензираат.

Warenpost International S - ЕУ песна - потпис

Warenpost International S - Не-ЕУ - Следи - потпис

SHOPPING CART

Dreadbag.de - контакт форма
Испрати
X